OC Przewoźnika

Ubezpieczenie jest dedykowane dla Przewoźników, by udokumentować przed organem wydającym zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności przewozowej oraz posiadania minimalnej zdolności przewozowej (wymaganej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dn. 21.10.2009 r. ustanawiającego wspólne zasady warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE - z późniejszymi zmianami).

oc przewoźnika

Informacje o OC Przewoźnika pod licencję

Dla kogo jest przeznaczone ubezpieczenie?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, które posiadają lub ubiegają się o zezwolenie lub licencję.

Czy polisa się przedłuża? Czy trzeba ją wypowiadać?

Ubezpieczenie jest zawarte na okres 1 roku i nie jest automatycznie przedłużana.

Porównywarka OC pod licencje przewoźnika

Informacje:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Porównywarka:

Działalność założona w ciągu ostatnich 12 miesięcy: